Våra kunder är privatpersoner, skidanläggningar, statliga bolag, kommuner med flera.